GodLike - Gaming Bootstrap 4 Template
Skip
ช่องทางสมัคร - สามารถสัมครได้ 2 ช่องทาง - รับจำนวนจำกัด !

1. Walk-in มาสมัครแข่งได้ ณ จุดลงทะเบียน ที่หน้าพันธ์ุทิพย์ อีสปอร์ท อารีน่า ชั้น3 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร PB <<< คลิกที่นี่ (เพื่อความสะดวกในการยื่นสมัคร ณ จุดลงทะเบียน)
ดาวน์โหลดใบสมัคร HON <<< คลิกที่นี่ (เพื่อความสะดวกในการยื่นสมัคร ณ จุดลงทะเบียน)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครให้สำหรับทีมที่สมาชิกทีมมาครบทั้ง 5 คน ก่อนเท่านั้น!! (ห้าม! สมัคร หรือ ยืนยัน แทนกัน เด็ดขาด!!)

2.สมัคร Online ผ่าน เว็บ www.byg.in.th
*แต่จะต้องมายืนยันการแข่งที่หน้างาน ณ จุดทะเบียน โดยทีมที่สมัครจะต้องมีสมาชิกในทีมมายืนยันครบทั้ง 5 คน เท่านั้น!!
(ห้าม! สมัคร หรือ ยืนยัน แทนกัน เด็ดขาด!!) **ขอสงวนสิทธิ์ ให้กับทีมที่มีความพร้อม และ มาลงทะเบียนสมัครเพื่อ "ยืนยันตน" ก่อน

Rules

กำหนดการ
10.00 - 11.00 น. เปิดลงทะเบียนแข่งขัน
11.00 น. เป็นต้นไป เริ่มการแข่งขัน

กฏ กติกา การแข่งขัน Mission Mode
-รูปแบบ : Single Elimination (ทีมแพ้ตกรอบ)
-Mode : 5 vs 5 Bomb mission
-เวลาแข่งขันแต่ละรอบ : 3 นาที
-รอบทั่วไป การแข่งขันจะแข่งกันแบบ Best of 1 (ตัดสินกันใน 1 แผนที่ ทีมชนะเข้ารอบต่อไป)
-รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจะแข่งกันแบบ Best of 3 (ทีมที่ชนะได้ 2 ใน 3 เกมก่อนจะเป็น ทีมชนะ)
แผนที่ ที่ใช้ในการแข่งขัน Mission Mode (Bomb)
-Downtown / Luxville / Safe House
-Storm Tube / Sand Storm / Provence
-ไอเทมที่ถูกแบนในการแข่งขันรอบ Qualifier - ไม่มี
-ไอเทมที่สามารถใช้ในการแข่งขันได้รอบ Qualifier - ทุกอย่าง
กฎเกี่ยวกับการแข่งขัน
1.เรื่องการหลุดให้ยึดถือกฎ “กฎเกี่ยวกับการหลุด และ Bug” ทางด้านล่างเป็นหลัก
2.ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้อีก หลังจากทั้ง 2 ทีม ทำการแข่งขันผ่านไปแล้ว 3 วิน (กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นหลังจาก 3 วิน จะต้องแจ้งทีมคู่แข่งให้รับทราบก่อนทำการเปลี่ยนผู้เล่น)
3.มีสมาชิกขั้นต่ำ 5 คน แบ่งเป็นตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 2 คน (โดยตัวสำรองอาจมีหรือไม่มีก็ได้)
4.หัวหน้าทีมหรือตัวแทนทีม 1 คนเท่านั้นที่สามารถประท้วงผลการแข่งขันได้ โดยให้แจ้งร้องเรียนผลการแข่งขันภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ทำการแข่งขันนั้น หากเกินเวลาดังกล่าวทีมงานจะไม่รับเรื่องร้องเรียน
5.ในการแข่งขันนั้นจะมีแต่ตัวละครที่ทำการแข่งขันเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการนำ Commander เข้ามาในห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด หากทีมใดมี Commander เข้าไปในระหว่างที่ทำการแข่งขันกันอยู่ ทีมดังกล่าวจะถูกปรับแพ้โดยทันที
6.ทุกทีมจะต้องเซฟภาพ(กด F8) ขณะที่ทีมตนเองอยู่ในห้องแข่งขันครบทั้ง 5 คนแล้วในช่วงเวลาแข่งขัน 20.00 น. (ไม่เกิน 20.15 น.) เพื่อรักษาสิทธิ์ของทีมตนเอง เป็นการป้องกันการใช้กฎชนะบายจากทีมคู่แข่งขัน
หมายเหตุหากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีทีมใดมีเจตนาทำผิดกฎกติกาในเรื่องการขอใช้สิทธิ์ชนะบายจากทีมคู่แข่งขัน ทีมงานจะทำการแบนไอดีถาวรของผู้เล่นในทีมนั้นทั้งทีม
1.กติกาและเงื่อนไขดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
กฎเกี่ยวกับการหลุด และ Bug
1.กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมก่อนทำการแข่งขัน ทีมงานจะให้ทำการแข่งใหม่ใน Win ดังกล่าวอีกครั้ง
2.กรณีตัวละครหลุดออกจากเกมก่อนเกิดการ Kill ทีมงานจะให้ทำการแข่งใหม่ใน Win ดังกล่าวอีกครั้ง
3.กรณีตัวละครหลุดหลังจากมี Kill เกิดขึ้นหรือมีการวางระเบิดไปแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีมแข่งขันทั้ง 2 ทีมจะต้องดำเนินการแข่งใน win ดังกล่าวต่อไปจนจบ โดยทีมงานจะให้ตัวละครที่หลุดออกไปกลับเข้ามาใหม่ใน Win ถัดไป โดยจะนับสกอร์ Win ต่อจากสกอร์ล่าสุด
4.กรณีตัวละครไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ อันเนื่องจากความประมาทของผู้เล่นเอง เช่น กดปุ่มปิดเครื่อง,ปิดหน้าจอ ฯ ผู้แข่งขันที่เหลือจะต้องทำการแข่งขันต่อจนจบเกม
5.กรณีพิเศษ จากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ หากเกิดการค้างและหลุดออกจากเกมและขึ้นผลเป็น Draw ทั้ง 2 ทีมจะต้องทำการรีแมตช์แข่งขันใน Win ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเกิดการ Kill หรือ วางระเบิด ไปแล้วก็ตาม
หมายเหตุ เพิ่มเติม
1.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
2.ในสนามการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้ นักกีฬาไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งได้ ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทางทีมงานเตรียมให้เท่านั้น
3.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฎกติกาต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ผู้เล่นจำเป็นต้องศึกษากฎกติกาการแข่งขันอย่างละเอียด ไม่สามารถอ้างหรือประท้วงสิทธิ์ โดยมีสาเหตุจากการไม่ศึกษากฎกติกาการแข่งขันได้
5.หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด